Ekologické služby v oblasti vodního a odpadového hospodářství

Ve spolupráci s naší sesterskou společností TRITEM s.r.o. se také věnujeme vodnímu hospodářství včetně odběrů vzorků a analytických rozborů v akreditované laboratoři Státního zdravotního ústavu.

Na základě zjištěných výsledků poté zpracováváme pro zákazníky závěrečná vyhodnocení a návrhy vhodných řešení. Kromě odběrů vzorků spolupracujeme na vodohospodářských projektech, jako jsou stavby nebo rekonstrukce vodních děl a zpracováváme vodní audity v průmyslovém odvětví.

Blíže na stránkách: https://www.tritem.cz/