Odvoz a odstraňování odpadů

Společnost EKOPOS zabezpečuje odvoz, využití či odstranění všech druhů odpadů  od nejmenších až po ty největší producenty.

Služba je zajišťována komplexně včetně dopravy a manipulace. Odvoz probíhá s ohledem na bezpečnost přepravy, minimum zátěže z hlediska ovzduší a maximální ekonomiku pro cílového klienta. K transportu jsou použity dodávková vozidla, kontejnerové nosiče, kamionová doprava či sací cisterny.

EKOPOS vám zajistí pronájem kontejnerů po celém území ČR. Vašim požadavkům jako je místo, čas a objem přistavovaných kontejnerů, vyhovíme díky moderní technice a vybavením, kterým disponujeme. Velkoobjemové kontejnery zajišťujeme pro naše smluvní partnery. Odvážíme kontejnery v dohodnutých termínech a lokalitách, dle vašeho přání. Našim zákazníkům zajistit kontejnery od malých až po velkokapacitní ( 3 m³ – 40 m³ )

Způsob odvozu odpadů od klienta závisí na množství a skladbě vyprodukovaných odpadů a četnost je stanovena vzájemnou dohodou a to na základě potřeb zákazníků. Odvozy realizujeme zpravidla nejdéle do 48 hodin.

Dle platné legislativy zajišťuje naše společnost veškeré nakládání s odpady, včetně toho nebezpečného, až po jeho odstranění. Naše společnost se prioritně snaží dodržovat systém, který umožní odpad dále využívat. Celkovou produkci odpadů třídíme na složky využitelné, se kterými je dále možno materiálně pracovat, až po složky, které je potřeba úplně odstranit bez možnosti dalšího využití.