Konzultační a poradenské služby v oblasti životního prostředí

Odpadové hospodářství je v dnešní době stále více a více zdokonalováno a v neustálých změnách legislativy se dá těžce vyznat.

A z tohoto důvodu náročnosti a množství požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, zajišťuje naše společnost EKOPOS pro své partnery poradenskou a konzultační činnost v celé působnosti zákonů o odpadech, ovzduší, vod, chemických látkách, obalových materiálů a silničních normách pro přepravu nebezpečných věcí – např. ADR/RID (označení nebezpečného odpadu se vždy musí uvádět jako “nebezpečný odpad”)

EKOPOS zajišťuje a zabezpečuje poradenskou a konzultační činnost po celém území ČR. Počínaje nejmenších firem jako jsou autoservisy, menší lékárny nebo školky, až po větší společnosti mezi které patří například stavební firmy, pro které je znalost legislativy nutností. Pomůžeme změnit názor ohledně životního prostředí ze starostí na užitečnou věc pro nás pro všechny.

Hlavním cílem této služby je snaha pomoci našim partnerům s orientací v legislativě a jejímu kompletnímu výkladu.

Poradenství a konzultační činnosti provádějí pro naše klienty zkušení pracovníci, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oboru. Zkušenosti se netýkají jenom teorie, ale především praxe. Naši specialisté pravidelně podstupují školení a jsou tak stále seznamováni se změnami legislativy ve všech oblastech životního prostředí a některé záležitosti sami konzultují s příslušnými orgány.

Při samostatných konzultačních návštěvách u klientů jsou naši zákazníci seznamováni nejen s novou legislativou, která je aktualizována a vlastní implementací do konkrétních provozů. ale dohlížíme i na kontrolu dodržování stávající legislativy. Jsme schopni v případě zájmu klienta zastupovat našimi odborníky při jednání s orgány státní správy.

Dle vzájemné dohody jsou intervaly četnosti návštěv u klientů (např. 2×7 dní, nebo třeba jednou za 3 měsíce)