Provoz kompostárny

Jak se dělá kompostování?

Účelem zařízení kompostárny je postupné omezování ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky ve smyslu implementace evropské legislativy do legislativy České republiky.

Kompostárna slouží pro shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť a zahrad a pro shromažďování rostlinných zbytků z domácností, vznikajících na území obcí. Tyto odpady jsou zpracovány metodou prostého aerobního kompostování na otevřených základnách na kompostovací ploše. Finální produkty, kompost a rekultivační substrát je používán jako materiál pro výsadbu a údržbu veřejné zeleně, jako materiál určený k terénním úpravám a rekultivacím a jako materiál ke „hnojení“ zemědělské půdy.