Sanační práce na železničních koridorech

Naše společnost se zabývá odstraňováním jak kontaminovaných odpadů, tak i ukládkou nebo recyklací nekontaminovaných/inertních (nezávadných) odpadů vznikající především při výstavbách nebo rekonstrukcích železničních koridorů a tratí. Většinou se jedná o práce spojené s výměnou železničního svršku a spodku, výměnou kolejového roštu, modernizace nástupiště a železničních přejezdů a spoustu dalších. Při všech těchto činnostech vzniká odpad, se kterým si víme rady.

Veškerá naše činnost je provozována na základě povolení příslušného úřadu.  Působíme po celé ČR. Pokud nám to situace dovoluje snažíme se kontaminované odpady dekontaminovat tak, aby je dále bylo možné využít a neukládat je zbytečně na skládky. Myslíme na to, aby na skládkách skončily jen opravdu ty odpady, které nelze žádným jiným způsobem využít.