Ukládka intertních odpadů

Co je to vlastně inertní odpad?

Jedná se o odpad, který nemá žádné nebezpečné vlastnosti, a u něhož nedochází vlivem působení vnějších podmínek k významným fyzikálním, biologickým nebo chemickým změnám. Tyto odpady nehoří a jinak chemicky či fyzikálně nereagují. Také nepodléhají biologickému rozkladu, ani nezpůsobují rozklad jiných látek, který by ohrožoval životní prostředí a lidské zdraví. Mohou být velmi často materiálově využity, nebo ukládány na skládky s označením S-IO. Takovým typickým příkladem je zemina a kamení.